Consello de Comunidades Galegas 2019

Santiago será a capital da Galicia exterior ao recibir a representantes das máis de cen entidades galegas distribuídas polo mundo con motivo do duodécimo pleno”
O Consello de Comunidades Galegas é o órgano representativo das comunidades galegas asentadas fóra de Galicia. Con carácter deliberante e funcións consultivas, o Consello asesora á Administración autonómica no cumprimento dos fins establecidos na Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade. Leer máis »
Novas
Novas
Comisión Delegada
Comisión

A Comisión Delegada funciona como órgano permanente do Consello de Comunidades Galegas e reunirase en sesión ordinaria una vez ao ano e en sesións extraordinarias cando a persoa titular da Presidencia o considere necesario pola transcendencia dos asuntos que se vaian tratar ou cando o solicite a metade, ao menos, dos seus membros. Leer máis >

Centros da Galeguidade