Accesibilidade

Politica de Accesibilidade

Este sitio web foi desenado co obxectivo de que todas as persoas poidan navegar polos seus contidos sen atopar dificultades no acceso.

A politica de accesibilidade aplicada neste sitio web esta alinada coas esixencias do Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicions basicas para o acceso das persoas con discapacidade as tecnoloxias, produtos e servizos relacionados coa sociedade da informacion e medios de comunicacion social.


Cumprimento dos estandares

As paxinas deste sitio web cumpren a marca AA segundo a Norma UNE 139803:2012 e as Pautas de Accesibilidade para o Contido Web 2.0 (polas suas siglas en ingles WCAG 2.0) unha Recomendacion do W3C do Grupo de Traballo sobre as Pautas de Accesibilidade. Todos os requisitos do Nivel A e do Nivel AA foron comprobados e corrixidos mediante unha analise semiautomatica da accesibilidade a traves de diferentes ferramentas.

Recomendase utilizar as versions mais recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari, etc.

Para a correcta visualizacion do portal grafico compre poder executar Javascript.


Data da ultima revision

A ultima revision de accesibilidade deste portal foi realizada con data 29/12/2017.


Contacto

Na procura de mellorar de xeito continuado a accesibilidade deste portal, convida a que a cidadania notifique as dificultades coas que se puido atopar ademais de calquera outra suxestion sobre a accesibilidade que estime a traves do servizo de atencion e contacto disponible.


Alto contraste

Establecese a posibilidade de consultar a web a traves dun formato de alto contraste para que poida ser consultada con maior facilidade por persoas con algun tipo de deficiencia visual.


Version: Alto contraste | Estandar