Declaracion de accesibilidade

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web da Secretaría Xeral da Emigración.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. falta de conformidade co RD 1112/2018:
  • Existen ligazóns que dirixen cara contidos diferentes pero que teñen o mesmo texto o que dificulta o seu procesamento coas ferramentas de axuda técnica [requisito número 9.2.4.4 Propósito das ligazóns (en contexto) de UNE-EN 301 549:2019]
  • Existen formularios de busca con controis que non teñen unha etiqueta que identifique ao control correctamente o que pode provocar problemas para establecer os correspondentes filtros [requisito número 9.3.3.2 Etiquetas ou instruccións de UNE-EN 301 549:2019]
  • Nalgunhas páxinas a combinación de cores usada para transmitir información pode dificultar a súa lectura en determinadas condicións lumínicas [requisito número 9.1.4.1 Uso da cor de UNE-EN 301 549:2019]
  • O identificador do foco pérdese nalgúns elementos dificultando o seu manexo só co teclado [requisito número 9.2.4.7 Foco visible de UNE-EN 301 549:2019]
 2. carga desproporcionada: non aplica.
 3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 03/07/2019.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

última revisión da declaración: 03/07/2019.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Data de última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o 03/07/2019

Ligazóns relacionadas