DECRETO 111/2015, do 6 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Consello de Comunidades Galegas

DECRETO 111/2015, do 6 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Consello de Comunidades Galegas.

Documentación asociada
Documentación asociada
DECRETO 111/2015, do 6 de agosto690.16 KB
1702 lecturas