Liñas de axuda

Ex. 30.01.2023
Ex. 30.01.2023
 • 153 Subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2023
  Información e instrucións para presentar as solicitudes.
  Programas de axudas e subvencións: Programa A. Axudas para obras, adquisición de instalacións e conservación do patrimonio cultural. Programa B. Axudas para a mellora de dotacións e equipamentos de carácter inventariable. Entidades destinatarias: As entidades galegas inscritas no Rexistro da... Máis información
  Procedemento aberto
 • 153 Reencontros co Xacobeo. Ano 2022
  Información e formularios de inscrición
  OBXECTO: Promover que persoas maiores de 65 anos vinculadas ás entidades galegas do exterior fomenten os lazos con Galicia e coa súa cultura a través do Camiño de Santiago, de xeito que, unha vez vivida esta experiencia, poidan colaborar como axentes activos na promoción e difusión do Camiño de... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Conecta co Xacobeo. Ano 2022
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  OBXECTO: Posibilitar que as persoas vinculadas ás entidades galegas de España, Europa e América manteñan os vínculos coa cultura e as tradicións de Galicia, mediante a realización dos últimos 100 km do Camiño de Santiago ata chegar a Santiago de Compostela ENTIDADES BENEFICIARIAS: Poderán ser... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Obradoiros de folclore, artesanía, cociña galega e seminarios de cultura galega. Ano 2022
  Información e formularios de inscrición.
  Obxecto: A Secretaría Xeral da Emigración, co obxectivo de potenciar as nosas tradicións e costumes, promover a nosa cultura e manter viva a nosa identidade, convoca distintos obradoiros formativos de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega nas entidades galegas do exterior para... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Subvencións para o VI Día da Galicia Exterior 2022
  Información e instrucións para cumprimentar as solicitudes.
  PROXECTOS OU GASTOS QUE SE PODEN SOLICITAR (GASTOS SUBVENCIONABLES):Só son subvencionables os gastos nos que incorra a entidade con motivo do desprazamento do grupo desde o seu lugar de orixe ata Galicia e os de regreso (visados, billetes, contratación de medios de transporte, traslado de material... Máis información
  Procedemento pechado
 • 667 166 Subvencións para promover o autoemprego das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega para o ano 2022
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto: Convocar  subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas, co fin de que se establezan como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia. Persoas beneficiarias Poderán ser beneficiarias... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas para o ano 2022
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto da axuda: A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas que carezan de recursos suficientes para o ano 2022. Persoas beneficiarias: 1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as seguintes persoas que, residindo fóra de España con... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas de emerxencia social. Ano 2022
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto e finalidade das axudas: Esta resolución ten por obxecto convocar as axudas de emerxencia social para o ano 2022, cuxas bases reguladoras foron publicadas no DOG núm. 58, do 26 de marzo de 2021. Estas axudas están dirixidas a persoas emigrantes de nacionalidade española e de orixe galega... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos e galegas residentes no exterior. Exercicio 2022
  Información do programa e formularios de solicitude das axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a emigrantes galegos e galegas residentes no estranxeiro que posúan a nacionalidade española e a determinados/as familiares, que se atopen en situación de necesidade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.
  As persoas destinatarias: Emigrantes galegos e galegas, os seus fillos e as súas fillas, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galego/a de acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia. A forma de acreditar a dita condición de galego/a sinálase no artigo 14... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Subvencións correspondentes aos programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2022
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Programas de axudas e subvencións: Programa 1. Axudas para de gastos de funcionamento das entidades galegas do exterior. Programa 2. Axudas para proxectos culturais, sociais, de accións informativas e proxectos promovidos pola xuventude. Programa 3. Accións de especial relevancia e/ou de... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas