Liñas de axuda

Ex. 28.11.2023
Ex. 28.11.2023
 • 153 Reencontros con Galicia 2023
  Información e instrucións para presentar as solicitudes.
  Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas correspondentes ao programa Reencontros con Galicia para o ano 2023, que ten por finalidade facilitar ás persoas maiores da Galicia exterior, mediante un período de estancia na... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Conecta Voluntariado Galicia 2023
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas correspondentes ao programa Conecta Voluntariado Galicia para o ano 2023. Este programa ten a finalidade de facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Conecta co Camiño 2023
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das axudas correspondentes ao programa Conecta co Camiño para o ano 2023. Este programa ten por finalidade facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa cultura e a xeografía galegas a... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de axudas para a participación no Programa “Conecta con Galicia”, Actividades de Aire Libre no ano 2023
  Información do programa “Conecta con Galicia”, actividades de aire libre dirixidos a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e que residan no exterior e formularios para a inscrición.
  Obxecto e finalidade das axudas: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión das axudas correspondentes ao programa Conecta con Galicia para o ano 2023. Este programa ten por finalidade facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas de emerxencia social. Ano 2023
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto e finalidade das axudas: Esta resolución ten por obxecto convocar as axudas de emerxencia social para o ano 2023, cuxas bases reguladoras foron publicadas no DOG núm. 58, do 26 de marzo de 2021. Estas axudas están dirixidas a persoas emigrantes de nacionalidade española e de orixe galega... Máis información
  Procedemento pechado
 • 667 166 Subvencións para promover o autoemprego das persoas emigrantes galegas retornadas na Comunidade Autónoma galega para o ano 2023
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto: Convocar  subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas, co fin de que se establezan como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia Persoas beneficiarias Poderán ser beneficiarias... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas para o ano 2023
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto: A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas que carezan de recursos suficientes para o ano 2023. 1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as seguintes persoas que, residindo fóra de España con nacionalidade española, se establezan... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Escolas abertas para entidades galegas do exterior. Ano 2023
  Información e formularios de inscrición.
  Obxecto A Secretaría Xeral da Emigración convoca o programa de escolas abertas, obradoiros de carácter presencial, dirixidos á mocidade que está a ocupar cargos directivos nas entidades galegas do exterior e ás persoas que imparten docencia en actividades de cultura galega e de confección de traxe... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos e galegas residentes no exterior. Exercicio 2023
  Información do programa e formularios de solicitude das axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a emigrantes galegos e galegas residentes no estranxeiro que posúan a nacionalidade española e a determinados/as familiares, que se atopen en situación de necesidade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención socio - sanitaria.
  As persoas destinatarias: Emigrantes galegos e galegas, os seus fillos e as súas fillas, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galego/a de acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia. A forma de acreditar a dita condición de galego/a sinálase no artigo 14... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Obradoiros de folclore, artesanía, cociña galega e seminarios de cultura galega. Ano 2023
  Información e formularios de inscrición.
  Obxecto: A Secretaría Xeral da Emigración vén convocando anualmente o programa de obradoiros formativos de folclore, artesanía, cociña galega e seminarios de cultura galega, dirixidos a potenciar o coñecemento das nosas tradicións e costumes, promover a nosa cultura e manter viva a nosa identidade... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas