DECRETO 66/2014, do 23 de maio, de regulamento da condición de comunidade galega e de centro colaborador da galeguidade, e do Rexistro da Galeguidade

DECRETO 66/2014, do 23 de maio, de regulamento da condición de comunidade galega e de centro colaborador da galeguidade, e do Rexistro da Galeguidade e o seu funcionamento.

Documentación asociada
Documentación asociada
DECRETO 66/2014, do 23 de maio1.1 MB
2614 lecturas