Glosario comezando con F

Faga clic nunha das letras de arriba para ir á páxina de todos os termos que comezan con esa letra.
Falsidade

Delito consistente na alteración ou simulación da verdade, con efectos relevantes, feita en documentos públicos ou privados, en moedas, en timbres ou en marcas.

Financeiro

Pertencente ou relativo á Facenda pública, ás cuestiones bancarias e bursátiles ou aos grandes negocios mercantís.