Glosario comezando con Á

Faga clic nunha das letras de arriba para ir á páxina de todos os termos que comezan con esa letra.
Área metropolitana

Entidade local integrada polos municipios de grandes aglomeracións urbanas entre cuxos núcleos de poboación existan vinculacións económicas e sociais que fagan necesaria a planificación conxunta e a coordinación de determinados servizos e obras.