Glosario comezando con N

Faga clic nunha das letras de arriba para ir á páxina de todos os termos que comezan con esa letra.
NIF

Siglas de Número de Identificación Fiscal.

Nomeamento

Cédula ou despacho en que se designa a alguén para un cargo u oficio.

Nomear

Elixir ou sinalar a alguén para un cargo, un emprego ou outra cousa.

Notificación

Documento en que consta a resolución comunicada.

Nómina

Relación nominal dos individuos que nunha oficina pública ou particular van percibir haberes e xustificar coa súa sinatura telos recibido.