Glosario comezando con O

Faga clic nunha das letras de arriba para ir á páxina de todos os termos que comezan con esa letra.
Obriga

Vínculo que suxeita a facer ou absterse de facer algo, establecido por precepto de lei, por voluntario outorgamento ou por derivación recta de certos actos.

Oficina

Departamento onde traballan os empregados públicos ou particulares.

Oficio

Comunicación escrita, referente aos asuntos das administracións públicas.

Orde

Mandato que se debe obedecer, observar e executar.

Orzamento

Cómputo anticipado do custo dunha obra ou dos gastos e rendas dunha corporación.

Outorgar

Dispoñer, establecer, ofrecer, estipular ou prometer algo, polo común cando intervén solemnemente a fe notarial.