Glosario comezando con L

Faga clic nunha das letras de arriba para ir á páxina de todos os termos que comezan con esa letra.
Largo

A menor das superficies dunha figura cha.

Liquidación

Remate das contas, ou certificación que se dá para constancia de que están axustadas e satisfeito o alcance que resulta delas.

Longo

A maior dimensión lineal dunha superficie cha.

Lugar de traballo

Área do centro de traballo, edificada ou non, na que os traballadores deben permanecer ou á que poden acceder en razón da súa actividade profesional.