X Pleno do Consello de Comunidades Galegas

Consello de Comunidades Galegas

De acordo ao establecido no Decreto 4/1987, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de organización e funcionamento do Consello de Comunidades Galegas, en desenvolvemento da Lei 4/1983 do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade, celebrarase o xoves 28 e o venres 29 de xuño do presente ano 2012, na cidade de Santiago de Compostela, o X Pleno do Consello de Comunidades Galegas.