Carta aos Centros

Consello de Comunidades Galegas

Aquí pode descargar a Carta da Convocatoria aos Centros para o X Pleno do Consello de Comunidades Galegas: