Acta

Consello de Comunidades Galegas

Aquí pode descargar a Acta do X Pleno do Consello de Comunidades Galegas: