XII Pleno do Consello de Comunidades Galegas

Consello de Comunidades Galegas

En cumprimento do establecido no artigo 16 do Decreto 111/2015, do 6 de agosto, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Consello de Comunidades Galegas, e en desenvolvemento da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade, celebrarase o martes 3 e o mércores 4 de decembro do presente ano 2019, na cidade de Santiago de Compostela, o XII Pleno do Consello de Comunidades Galegas.