Convocatoria D.O.G.

Consello de Comunidades Galegas

Aquí pode descargar a convocatoria no D.O.G. do XI Pleno do Consello de Comunidades Galegas: