Cidadáns Comunitarios

  • Primeira fase da investigación dos colectivos migrantes relacionados con emprendemento, no marco do proxecto de iniciativa Equal, Convive+, editada en inglés.
  • Nome do programa: Convocatoria de listas de formadores colaboradores  Destinatarios: Poderán solicitar a súa inscrición como formador as persoas que posúan unha titulación e/ou experiencia profesional, competencia pedagóxica na/s área/s formativa/s, e...

Páxinas