Secretaría Xeral da Emigración

  • A Secretaría Xeral de Emigración fai pública a relación de alumnos admitidos para o curso de "Galego na túa cidade" que se celebrará en Alemaña. Descargar listado de admitidos
  • Nome do programa: Axudas a asociacións de emigrantes retornados e inmigrantes para o exercicio 2009. Destinatarios: Asociacións de emigrantes retornados e inmigrantes radicadas en Galicia, inscritos como asociacións sen ánimo de lucro no Rexistro de...
  • Características: Escolas Abertas no Exterior Ampliación do prazo de presentación das solicitudes (so para os cursos de Montevideo, Bos Aires e Caracas): Ata o 10 de xuño. Resolución do 17 de marzo de 2009: DOGA do 27 de marzo de 2009 Ampliación do prazo (...
  • Nome do programa: Programa de viaxes "Volver a Casa" 2009. Destinatarios: Poderán ser solicitantes deste programa aquelas persoas que cumpran os seguintes requisitos: Ser emigrante galego Ter a nacionalidade española Residir en América Ter...
  • A Secretaría Xeral de Emigración fai públicas as listas definitivas de formadores colaboradores actualizada para impartir seminarios fora de galicia.  Listado de Admitidos Baile Descargar Gaita Descargar...
  • Montevideo: Relación definitiva de admitidos e excluídos Lugar de realización: Cúpula do Sanatorio Social da Casa de Galicia, Millán 4480 Data de inicio: 17/03/2009 ás 18:00 h. Horario: Martes e Xoves de 18:00 a 20:00 h e Sábados de 9:00 a 11:00 h...
  • Nome do programa: Programa de actividades de Campamentos e Campos de Traballo 2009.  Destinatarios: Mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e que residan no exterior.  Características: Requisitos dos beneficiarios: Poderán ser...
  • Nome do programa: Curso de Auxiliar de Enfermería de Xeriatría 2009. Destinatarios: Cidadáns galegos e os seus descendentes ata o segundo grao de consanguinidade residentes fóra de Galicia que cumpran os requisitos esixidos para cada unha das modalidades...
  • Nome do programa: Convocatoria de listas de formadores colaboradores  Destinatarios: Poderán solicitar a súa inscrición como formador as persoas que posúan unha titulación e/ou experiencia profesional, competencia pedagóxica na/s área/s formativa/s, e...
  • Nome do programa: Seminarios de baile, música e cociña tradicional galega Destinatarios: Poderán solicitar estes seminarios as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador, así como as asociacións...

Páxinas