Subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2024

Listen to this page using ReadSpeaker
990 lecturas
Información e instrucións para presentar as solicitudes.
Resolución da convocatoria: 
Resolución do 29 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos ás entidades galegas no exterior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024.
Entidade: 
Secretaría Xeral da Emigración
Data de publicación: 
05.02.2024
Estado: 
Procedemento pechado

Programas de axudas e subvencións:

  • Programa A. Axudas para obras, adquisición de instalacións e conservación do patrimonio cultural.
  • Programa B. Axudas para a mellora de dotacións e equipamentos de carácter inventariable.

Entidades destinatarias:
As entidades galegas inscritas no Rexistro da Galeguidade en calquera das categorías que figuran na Lei 7/2013, de 13 de xuño, da galeguidade.  

Prazo de presentación de solicitudes: desde o  06-02-2024 ata o 05-03-2024

Solicitudes: Anexo I (Con carácter xeral só se pode solicitar axuda para un dos dous programas, Prog. A ou Prog. B). 

FORMULARIOS DE TRAMITACIÓN DAS SOLICTUDES: picar aquí para acceder á Sede Electrónica

 

Outra documentación para descargar:

Lugar de presentación das solicitudes:  

A)    Entidades con sede social en España
Presentarán as solicitudes obrigatoriamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

B)    Entidades con sede social no estranxeiro

Excepcionalmente, as entidades domiciliadas fóra do territorio español poderán presentar as solicitudes por calquera dos seguintes procedementos:

  1. En soporte papel utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (Anexo I)
    Neste caso a presentación farase por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común  das administracións públicas.
    O envío por correo postal será á Secretaría Xeral da Emigración, Rúa Basquiños 2, 15704 Santiago de Compostela, tamén nas delegacións da Xunta de Galicia en Bos Aires e Montevideo, nas oficinas consulares, así como nos consulados ou seccións consulares das embaixadas correspondentes ao domicilio ou residencia da entidade solicitante.
    Cando o envío se realice por correo postal ou a través dos consulados, deberán informar desta circunstancia á Secretaría Xeral da Emigración a través dun correo electrónico a emigracion.subvencions@xunta.gal, incluíndo unha copia completa da solicitude (Anexo I) e do resgardo de presentación (este correo electrónico non terá validez a efectos de constancia de presentación nin de cumprimento de prazos).
  2. Por vía electrónica a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, cos mesmos requisitos esixidos no apartado A) para as entidades con sede social en España.

Contacto e información:
Secretaría Xeral da Emigración
Servizo de Promoción das Entidades Galegas
Teléfonos: 981 545 833 - 981 957 160       
Correo electrónico: emigracion.subvencions@xunta.gal

Finalización do prazo de presentación de solicitudes: 
05.03.2024