Liñas de axuda

Ex. 28.09.2023
Ex. 28.09.2023
 • 153 Escolas Abertas 2020
  Información.
  Modalidades dos obradoiros Gaita tradicional galega Baile tradicional galego Percusión tradicional galega Canto popular e pandeireta Confección de traxe tradicional galego Formación de persoal directivo das entidades galegas do exterior Cociña galega Destinatarios Persoal directivo e... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de axudas para a participación no Programa “Conecta con Galicia”, Actividades de Aire Libre no ano 2020
  Información do programa “Conecta con Galicia”, actividades de aire libre dirixidos a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos e que residan no exterior e formularios para a inscrición.
  Obxecto: Facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos seus familiares. Requisitos esenciais dos participantes: mozos e mozas de entre 15 e 20 anos, residentes habituais fóra de Galicia, nacidos en Galicia ou descendentes de persoas emigrantes galegase... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas do programa "Reencontros na Casa" para residentes no exterior. Ano 2020
  Información do programa e formularios de inscrición.
  Correo para solicitar información: accion.social.emigracion@xunta.gal Obxecto e finalidade das axudas: O programa “Reencontros na Casa” está orientado a promover o contacto de galegos e galegas residentes no exterior coa súa terra e coas súas familias, fortalecendo así os vínculos de unión con... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Subvencións correspondentes aos programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2020
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Programas de axudas e subvencións: Programa 1. Axudas para de gastos de funcionamento das entidades galegas do exterior. Programa 2. Axudas para proxectos culturais, sociais, de accións informativas e proxectos promovidos pola xuventude. Programa 3. Accións de especial relevancia promovidas por... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos e galegas residentes no exterior. Exercicio 2020
  Información do programa e formularios de solicitude das axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a emigrantes galegos e galegas residentes no estranxeiro que posúan a nacionalidade española e a determinados/as familiares, que se atopen en situación de necesidade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.
  As persoas destinatarias: Emigrantes galegos e galegas, os seus fillos e as súas fillas, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galego/a de acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia. A forma de acreditar a dita condición de galego/a sinálase no artigo 14... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas e dos/as seus/súas descendentes na Comunidade Autónoma Galega para o ano 2019
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto: Promover o retorno das persoas galegas retornadas a través do fomento do autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes na Comunidade Autónoma galega, subvencionando o seu establecemento como traballadores/as autónomos/as ou por conta propia... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas para a participación no Programa “Campos de voluntariado”, no ano 2019
  Información do programa “Campos de traballo”, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas galegas e que residan no exterior e instrucións para a cumprimentación dos formularios de inscrición.
  Obxecto: Facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos seus familiares. Requisitos esenciais dos/as participantes: mozos e mozas de entre 20 e 30 anos, residentes habituais fóra de Galicia, nacidos/as en Galicia ou descendentes de persoas emigrantes... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas de emerxencia social. Ano 2019
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto e finalidade das axudas: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases  polas que se rexerá a concesión de  axudas dirixidas a persoas emigrantes de nacionalidade española e de orixe galega residentes no exterior, que carezan dos recursos económicos necesarios para atender situacións... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas do programa "Reencontros na Terra" para residentes no exterior. Ano 2019
  Información do programa e formularios de inscrición.
  Obxecto e finalidade das axudas: Este programa ten por obxecto promover o contacto de galegas e galegos residentes no exterior coa súa terra, mediante un período de estadía en residencia e coas súas familias, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia. Prazas convocadas: A asignación do... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de axudas para a participación no Programa “Aventúrate con Galicia”, no ano 2019
  Información do programa “Aventúrate con Galicia”, actividades dirixidas a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos/as que residan no exterior e formularios para a inscrición.
  Obxecto: Facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos/coas seus/súas familiares. Requisitos esenciais dos/as participantes: mozos e mozas de entre 15 e 17 anos, residentes habituais fóra de Galicia, nacidos/as en Galicia ou descendentes de persoas... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas