Liñas de axuda

Ex. 26.06.2024
Ex. 26.06.2024
 • 166 Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas para o ano 2022
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto da axuda: A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas que carezan de recursos suficientes para o ano 2022. Persoas beneficiarias: 1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as seguintes persoas que, residindo fóra de España con... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas de emerxencia social. Ano 2022
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto e finalidade das axudas: Esta resolución ten por obxecto convocar as axudas de emerxencia social para o ano 2022, cuxas bases reguladoras foron publicadas no DOG núm. 58, do 26 de marzo de 2021. Estas axudas están dirixidas a persoas emigrantes de nacionalidade española e de orixe galega... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos e galegas residentes no exterior. Exercicio 2022
  Información do programa e formularios de solicitude das axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a emigrantes galegos e galegas residentes no estranxeiro que posúan a nacionalidade española e a determinados/as familiares, que se atopen en situación de necesidade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.
  As persoas destinatarias: Emigrantes galegos e galegas, os seus fillos e as súas fillas, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galego/a de acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia. A forma de acreditar a dita condición de galego/a sinálase no artigo 14... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Subvencións correspondentes aos programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2022
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Programas de axudas e subvencións: Programa 1. Axudas para de gastos de funcionamento das entidades galegas do exterior. Programa 2. Axudas para proxectos culturais, sociais, de accións informativas e proxectos promovidos pola xuventude. Programa 3. Accións de especial relevancia e/ou de... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 166 Programa de Bolsas Excelencia Mocidade Exterior 2022
  Información e acceso aos formularios para cumprimentar a solicitude.
  OBXECTO: Ofertar aos/ás galegos/as universitarios/as residentes no estranxeiro, a posibilidade de adquirir unha especialización académica de máster nunha universidade galega, coa finalidade de que amplíen a súa formación e adquiran competencias e habilidades que favoreza a súa inserción laboral e... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural e adquisición de equipamentos ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2022
  Información e instrucións para presentar as solicitudes.
  Programas de axudas e subvencións: Programa A. Axudas para obras, adquisición de instalacións e conservación do patrimonio cultural. Programa B. Axudas para a mellora de dotacións e equipamentos de carácter inventariable. Entidades destinatarias: As entidades galegas inscritas no Rexistro da... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Reencontros co Xacobeo. Ano 2021
  Información e formularios de inscrición.
  Obxecto: Promover a participación da colectividade galega no exterior na nosa vida cultural e social mediante o desenvolvemento de actividades culturais e de tempo libre relacionadas co Camiño de Santiago e co Xacobeo. Estas actividades están dirixidas ás persoas de 65 anos ou máis, vinculadas ás... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Obradoiros de folclore, artesanía, cociña e semimarios de cultura galega. Ano 2021
  Información e formularios de inscrición.
  Obxecto: A Secretaría Xeral da Emigración, co obxectivo de potenciar os costumes e tradicións galegas e posibilitar que as persoas galegas que residen no exterior manteñan os vínculos coa cultura de Galicia, convoca distintos obradoiros formativos de folclore, artesanía, cociña e seminarios de... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Conecta co Xacobeo. Ano 2021
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto: Posibilitar que as persoas vinculadas ás entidades galegas de España e de países de Europa manteñan os vínculos coa cultura e as tradicións de Galicia, mediante a realización dos últimos 100km do Camiño de Santiago ata chegar a Santiago de Compostela Entidades beneficiarias: Poderán ser... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas de emerxencia social. Ano 2021
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto e finalidade das axudas: Esta resolución ten por obxecto aprobar a convocatoria pola que se rexerá a concesión de  axudas dirixidas a persoas emigrantes de nacionalidade española e de orixe galega residentes no exterior, que carezan dos recursos económicos necesarios para atender... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas