Programa de Bolsas Excelencia Mocidade Exterior 2024

Listen to this page using ReadSpeaker

Avísame

893 lecturas
Información e acceso aos formularios para cumprimentar a solicitude.
Resolución da convocatoria: 
Resolución do 22 de decembro de 2023 da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras e se procede á convocatoria de duascentas cincuenta (250) bolsas de excelencia para a mocidade do exterior (BEME), co fin de cursar estudos de máster que se inicien no curso 2024/25 nunha universidade galega (código de procedemento PR911A).
Entidade: 
Secretaría Xeral da Emigración
Data de publicación: 
09.01.2024
Estado: 
Procedemento aberto

OBXECTO:
Ofertar ás persoas galegas universitarias residentes no estranxeiro, a posibilidade de adquirir unha especialización académica de máster nunha pública universidade galega, coa finalidade de que amplíen a súa formación e adquiran competencias e habilidades que favoreza a súa inserción laboral e futuro profesional en Galicia e que a sociedade galega se enriqueza cos seus coñecementos e experiencias profesionais internacionais.

CARACTERÍSTICAS

 • 250 bolsas de excelencia
 • Másteres ofertados polas Universidades de:
  -Vigo (campus: Vigo, Ourense e Pontevedra)
  -A Coruña (campus: A Coruña e Ferrol)
  -Santiago de Compostela (campus: Santiago e Lugo)
 • Áreas:
  -Artes e Humanidades
  -Ciencias
  -Ciencias da Saúde
  -Ciencias Sociais e Xurídicas
  -Enxeñaría e Arquitectura
 • Cada universidade ten os seus propios prazos de Matrícula.
 • Condicións da concesión da bolsa: estar matriculado/a nun máster dun mínimo de 60 créditos ECTS, na modalidade presencial ou semipresencial, e que se imparta o Título Oficial de Máster para o que se realizou a matrícula.
 • Esta axuda é incompatible con calquera outra bolsa ou axuda financiada por calquera Administración, institución ou ente público para cursar os estudos de máster oficial.
 • Tamén é incompatible coas bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior en Galicia, da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
 • Anualidades:
  -Máster 60 créditos: 2024/2025
  -Máster 90 créditos: 2024/2025 e 2025/2026

PERÍODO DE DESFRUTE,  DOTACIÓN E PRAZOS DE ABONO:

Créditos ECTS Nº cursos Período desfrute Dotación Europa Abono Dotación Resto Países Abono
60 – 72 1 Curso 2024-2025 8.000 €

1º prazo:
6.000€

2º prazo: 2.000€

8.500 € 1º prazo: 6.000€
2º prazo: 2.500€
90 1,5

Curso 2024-2025

Curso 2025-2026

11.750 €

1º prazo: 6.000€

2º prazo: 2.000€

3º prazo: 3.750€

12.500 €

1º prazo: 6.000€

2º prazo: 2.500€

3º prazo: 4.000€

 • Co importe da bolsa a persoa beneficiaria deberá afrontar todos os gastos que se xeren para poder realizar o máster (matricula universidade, viaxe desde o seu país de procedencia, aloxamento e manutención en Galicia).

PERSOAS BENEFICIARIAS
Persoas galegas residentes no exterior cunha titulación universitaria de grao, licenciatura, arquitectura, enxeñaría, diplomatura, arquitectura técnica ou enxeñaría técnica.

REQUISITOS

 • Ser menor de 40 anos
 • Estar en posesión da nacionalidade española
 • Residir fóra de España
 • Acreditar un mínimo de dous anos de residencia fóra de España inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Estar vinculado/á Galicia dalgunha destas maneiras:
  1 - Ser emigrante nacido/a en Galicia.
  2 - Ser emigrante non nacido/a en Galicia, pero residir en Galicia de forma continuada durante dez (10) anos con nacionalidade española antes de emigrar.
  3 - Ser descendente por consanguinidade dunha persoa nacida en Galicia.
 • Finalizar e estar en posesión dalgunha titulación universitaria de grao, licenciatura, arquitectura, enxeñaría, diplomatura, arquitectura técnica ou enxeñaría técnica ou outro declarado equivalente de forma expresa.
 • No caso das persoas nacidas fóra de Galicia, estar vinculada a un concello galego.
 • Estar matriculado/a no curso 2024/25 nun máster universitario dos ofertados nesta convocatoria, dun mínimo de 60 créditos na modalidade presencial ou semipresencial.
FORMULARIOS DE TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES: picar aquí para acceder


Outra documentación para consultar:

Máis info:

FORMA E LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:
As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado, que figura como anexo II da resolución a título informativo, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Finalización do prazo de presentación de solicitudes: 
30.04.2024