Publicacións

Todas as publicacións

Título Autor Editorial Ano
A Galeguidade Empresarial Xavier Alcalá Xunta de Galicia 1995
 Apprendre à Lausanne 2023-2024 Apprendre à Lausanne 2023-2024 Bureau lausannois pour les immigrés Bureau lausannois pour les immigrés - Ville de Lausanne 2023
"Imágenes de Galicia", grabados de Luís Seoane en Buenos Aires "Imágenes de Galicia", grabados de Luís Seoane en Buenos Aires Silvia Dolinko Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol. 20 Núm. Esp. (2017): Número especial: Los estudios gallegos en tiempos de cambio y transformación: de Buenos Aires a Galicia 2017
"Memorias dun neno labrego": a forxa dun 'longseller' "Memorias dun neno labrego": a forxa dun 'longseller' Iolanda Galanes Santos Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol. 20 Núm. Esp. (2017): Número especial: Los estudios gallegos en tiempos de cambio y transformación: de Buenos Aires a Galicia 2017
"Vikingland" e a epopeia da emigración "Vikingland" e a epopeia da emigración José Antonio Cascudo Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol. 18 (2015), Nº especial: Identidade, alteridade e exilio na literatura galega 2015
'Os vellos non deben de namorarse', de Castelao: xestación e recepción 'Os vellos non deben de namorarse', de Castelao: xestación e recepción Laura Tato Fontaíña Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol. 22 (2019) 2019
100 Años de Casa de Galicia 100 Años de Casa de Galicia El País El País 2017
A casa de contratación da Coruña A casa de contratación da Coruña Mariano Cuesta Domingo Xunta de Galicia 2009
A Constitución da Galeguidade Baldomero Cores Trasmontes 1995
A Emigración en Cifras 2009 A Emigración en Cifras 2009 Secretaría Xeral da Emigración 2009

Páxinas