"Imágenes de Galicia", grabados de Luís Seoane en Buenos Aires

"Imágenes de Galicia", grabados de Luís Seoane en Buenos Aires

Artigo de Silvia Dolinko publicado na revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos da Universidad Complutense de Madrid
Resumo:
Luís Seoane desenvolveu durante décadas unha obra artística polifacética, con especial interese e recorrencia na obra gráfica múltiple; coa súa posibilidade de difusión estendida, esta produción constituíu un dos aspectos máis significativos do seu corpus. Neste sentido, os libros foron soportes privilexiados para a circulación plural das súas imaxes –en especial, aquelas realizadas en xilografía–, protagonizadas por personaxes populares ou lendarios e representados desde un discurso visual moderno. Este artigo analiza a produción gráfica de Seoane en Bos Aires, centrándose no libro Imágenes de Galicia publicado por Albino Fernández en 1978. Exponse como hipótese principal que o conxunto das 72 xilografías que integran a publicación condensan o imaxinario desenvolvido polo artista ao longo da súa carreira. A súa vontade de dar expresión gráfica aos tipos e relatos populares foi unha das súas principais estratexias de intervención pública, en tanto manifestación do seu compromiso ético cara á cultura galega e arxentina do século XX.

ISBN: 
ISSN: 1138-9664 - DOI: https://doi.org/10.5209/MADR.56221
Autor: 
Silvia Dolinko
Ano publicación: 
2017
Idioma: 
Español
Editorial: 
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol. 20 Núm. Esp. (2017): Número especial: Los estudios gallegos en tiempos de cambio y transformación: de Buenos Aires a Galicia
463 lecturas