Clásicos da Emigración

O Consello da Cultura Galega e a Secretaría Xeral da Emigración presentan ao público as obras da colección "Clásicos da Emigración". Con estas obras o CCG e a SXE, presenta unha escolma de libros que desfrutan da consideración de ser obras clásicas para o coñecemento e análise da Emigración Galega nas súas diversas épocas, destinos e facetas e que hoxe en día son difíciles de atopar en bibliotecas ou librarías. A publicación facsimilar acompáñase dun estudo crítico.

Presentamos a continuación, as primeiras obras da coleccción: