Vos droits en matière de sécurité sociale en Belgique - Uw socialezekerheidsrechten in België - Your social security rights in Belgium - Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Belgien

Vos droits en matière de sécurité sociale en Belgique - Uw socialezekerheidsrechten in België - Your social security rights in Belgium

Guía en neerlandés, francés, alemán e inglés (actualizada a 2022) elaborada pola Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión da Unión Europea sobre os dereitos de seguridade social en Bélxica. Contén os seguintes apartados: Familia; Saúde; Incapacidade; Vellez e supervivintes; Asistencia social; Desemprego; Traslado ao estranxeiro; e Residencia principal.

Autor: 
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Ano publicación: 
2022
Editorial: 
European Commission
262 lecturas