La Unión Europea. Qué es y qué hace

La Unión Europea. Qué es y qué hace

A presente publicación é unha guía sobre a Unión Europea (UE) e o labor que desempeña. A primeira sección explica brevemente que é a UE. A segunda sección, «Que fai a Unión Europea?», describe o labor da UE en 35 ámbitos diferentes co obxectivo de mellorar a vida das persoas en Europa e noutros lugares. A terceira sección, «Como adopta decisións a Unión Europea e como as aplica?», describe as institucións no centro do proceso decisorio da UE e o modo en que as súas decisións se traducen en accións. Ofrécese tamén para descargar en francés (L’Union européenne. Sa fonction et ses activités), alemán (Die Europäische Union. Was sie ist und was sie tut) e inglés (The European Union. What it is and what it does).

ISBN: 
PDF: ISBN 978-92-79-93631-9 | doi:10.2775/760920 | NA-04-18-778-ES-N
Autor: 
Dirección General de Comunicación - Unión Europea
Ano publicación: 
2020
Idioma: 
Español
Editorial: 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
166 lecturas