Miranda explicou en Arxentina e Uruguai a nova regulación para o recoñecemento e rexistro das entidades galegas no exterior

Mantivo reunións de traballo con directivos das entidades en Bos Aires e Montevideo.

  • Miranda saúda un dos directivos que participou da reunión en Bos Aires.
    Miranda saúda un dos directivos que participou da reunión en Bos Aires.
  • Preto de 50 presidentes de entidades participaron no encontro co secretario xeral dá Emigración na capital arxentina.
    Preto de 50 presidentes de entidades participaron no encontro co secretario xeral dá Emigración na capital arxentina.
Listen to this page using ReadSpeaker
Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2014.

O secretario xeral dá Emigración da Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, participou o xoves 17 de xullo dun encontro con ao redor de 50 representantes de entidades galegas asentados en Arxentina. Previamente, o mércores 16 de xullo, fixera o mesmo en Montevideo, onde se reuniu en Casa de Galicia con todos os presidentes e delegados de todas as institucións galegas da capital uruguaia.

Presentou o Plan de Emigración 2014-2016 polo que se destinarán 25 millóns de euros á diáspora
Tanto no encontro en Montevideo coma no celebrado na sede do Centro Galicia de Bos Aires, Miranda transmitiu aos presentes que dende a entrada en vigor do decreto de desenvolvemento da Lei de Galleguidad que regula o recoñecemento da condición de comunidade galega e de centro colaborador así como o Rexistro da Galeguidade, se abriu un prazo de seis meses para que calquera entidade vinculada dalgún xeito a Galicia a través do seu traballo poida pedir o seu recoñecemento como tal e sexa inscrita nunha das catro tipoloxías que recolle este decreto: comunidade galega, centro colaborador, centro de difusión e promoción da cultura galega ou redes sociais vinculadas á galeguidade.

"As diferentes tipoloxías responden a saber cal é a realidade da galeguidade actual, e polo tanto o único tipo de entidade que ten un matiz diferenciador e destacado respecto das demais son as comunidades galegas porque forman parte do Consello de Comunidades Galegas", aclarou Miranda en rolda de prensa celebrada un día despois.

Así, explicou que só poden ser consideradas como comunidade galega aquelas entidades que teñan determinado número mínimo de asociados e que, deles, o 55 por cento teñan a nacionalidade galega vinculada a un concello de Galicia. "Estas institucións van ser as que representen o conxunto dos galegos no Consello, e por iso é lóxico que lles pidamos unha mínima capacidade representativa", engadiu.

Segundo Miranda, a actualización da Lei de Galeguidade era necesaria debido aos cambios sociais, culturais e tecnolóxicos que se foron dando con correr do tempo e a que dende hai máis de 20 anos non se produciran novos recoñecementos de galleguidad; mesmo, revelou, o propio rexistro de galeguidade tiña moitas deficiencias de información porque as institucións non actualizaran os seus datos.

"Coa entrada en vigor da nova norma iníciase unha etapa de actualización, de posta ao día. A aquelas entidades que xa tiñan algún tipo de recoñecemento de acordo coa normativa anterior, a administración vailles recoñecer de oficio o status que lle correspondería de acordo ao que xa tiñan, solicitándolles unicamente que completen aquela documentación que non conste no rexistro ou está desactualizar", ampliou.

Respecto ás entidades que ata o momento non estaban contempladas no rexistro e desexan estalo en calquera das catro tipoloxías dispoñibles, subliñou que teñen prazo ata o 31 de decembro deste ano para solicitalo e que, polo tanto, "ningunha institución que traballe por Galicia, e o queira, vai quedar fóra do recoñecemento grazas á nova lei".

'Aggiornar' as formas de traballo
Así mesmo, aclarou que a intención non é só a de actualizar datos, senón tamén 'aggiornar' as formas de traballo entre a Xunta e as institucións: "No momento actual o que procede é a utilización dos soportes tecnolóxicos, telemáticos e informáticos para o intercambio da información, facilitando a comunicación tanto para a Administración coma para as entidades, porque en diante só terán que modificar neses mesmos soportes os datos que teñan que variar, os cales chegarán a Galicia en tempo real e sen custos de correo," resaltou.

Segundo o secretario xeral, a nova Lei de Galeguidade está rexida por principios básicos de actuación que teñen por finalidade garantir a pervivencia no tempo das entidades galegas no exterior, establecendo unhas pautas de traballo dedicadas a corrixir os posibles problemas que vaian enfrontando ao longo do tempo.

Nese sentido, volveu transmitir aos directivos das entidades a importancia de que se traballe de cara a posibles procesos de unión e fusión entre estas, tal como xa sucedeu, por exemplo, en Cuba e Cataluña, xa que, explicou, dese xeito incrementarán a súa base asociativa e capacidade de prestación de servizos, terán maior capacidade de atracción respecto á incorporación de novos asociados e facilitarase o relevo xeracional, logrando que as institucións sexan un reflexo real das sociedades nas que están establecidas.

Non obstante, admitiu que a decisión de levar a cabo eses procesos é resultado da soberanía de cada entidade, xa que a Xunta "non" pode obrigar a ninguén a facer nada, pero si pode axudar a aqueles que decidan dar ese paso", e subliñou: "Todos temos a responsabilidade de conseguir ese obxectivo, que ten a pretensión de garantir a pervivencia no tempo da galeguidade pero ademais cunha dignidade axeitada que prestigie á nosa sociedade no exterior".

Garantir o patrimonio
Durante a reunión, tamén solicitou aos responsables das comunidades galegas que, para os efectos de garantir o seu patrimonio documental, artístico ou arquitectónico en caso de extinción destas, se contemple nos seus estatutos que o devandito patrimonio sexa incorporado a Galicia a través das súas institucións directas ou ben mediante o seu traspaso outra comunidade galega do ámbito xeográfico no que estean asentadas.

Finalmente, Miranda referiuse a un anteproxecto xa transmitido a todas as entidades galegas do mundo referido á modificación dalgúns aspectos do funcionamento do Consello de Comunidades Galegas co obxectivo de dar máxima lexitimidade ás votacións que se producen nese organismo e na súa comisión delegada.

"O que propoñemos é que se introduzan dous pequenos coeficientes de corrección, un baseado no peso poboacional do país onde está a comunidade e o número de comunidades que hai nese país, e outro referido ao número de asociados de cada comunidade. Deste xeito, haberá entidades que terán un mínimo de tres votos e outras cun máximo de sete, avanzou.

Fonte: Galicia Exterior

832 lecturas