Axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010

Listen to this page using ReadSpeaker
2436 lecturas
O obxecto deste programa é a concesión de axudas ás entidades galegas no exterior para contribuír ao financiamento dos gastos derivados dos investimentos que realicen durante o exercicio 2010.
Estado: 
Procedemento pechado

Nome do programa: Axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010

Destinatarios: Poderán ser beneficiarios destas axudas as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou condición de centro colaborador.

Características:

Programas de axudas e subvencións:

  1. Programa A: Axudas a entidades galegas no exterior para a reforma, reparación, conservación e mantemento das súas instalacións.
  2. Programa B: Axudas a entidades asociativas de emigrantes galegos no exterior para a mellora de dotacións e equipamentos.
  3. Programa C: Axudas para o acondicionamento e dotación e/ou renovación de fondos das blibliotecas pertencentes ás entidades galegas no exterior.

Lugar e prazo de presentación:

As solicitudes de axudas e subvencións dirixiránse á:

Secretaría Xeral da Emigración
Rúa Básquiños, 2
15704 Santiago de Compostela
A Coruña

A documentación presentada polas entidades deberá ser asinada polo secretario co viso e prace do presidente.

O prazo de presentación de solicitudes será de corenta e cinco días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Resolución: Resolución do 11 de xaneiro de 2009, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as axudas e subvencións correspondentes aos programas de apoio infraestructural ás comunidades galegas no exterior para o exercicio 2010. 

Convocatoria: Diario Oficial de Galicia  Nº 9, do Venres 15 de Xaneiro de 2010.

Promovido por: Secretaría Xeral da Emigración 

Ano: 2010

Documentación:

Formulario de solicitude do programa A

Formulario de solicitude do programa B

Formulario de solicitude do programa C

Certificación de realización da finalización da subvención

Declaracións na fase de solicitude

Xustificativo do gasto realizado

Declaracións na fase de xustificación

GUÍA PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Nota: Os formularios online permiten cubrir os datos directamente sobre o formulario e a continuación imprimir o documento. Pero recorde que se garda o documento perderanse todolos cambios realizados.

Data de publicación: 15 de xaneiro de 2010

Listas a convocatoria asociadas: