Clásicos da Emigración

  • No desterro, o primeiro poemario de Ramón Cabanillas, ve a luz na Habana en 1913 cun limiar de Basilio Álvarez que o consagra como poeta social por excelencia, aínda que en termos estritos os poemas desa índole fosen minoritarios no conxunto do volume....
  • O traballo de Luisa Cuesta titulado La emigración gallega a América, publicado en 1932, aborda os vínculos históricos que Galicia mantivo con América a través dos transvasamentos poboacionais. Baseado na investigación de numerosas fontes primarias e...
  • En 1949, Luís Seoane poñía, por primeira vez en trece anos de exilio na Arxentina, os pés no continente europeo, onde pasa cinco meses entre París e Londres. Na travesía de regreso a Bos Aires, aproveitando unha escala técnica que realiza o Highland...
  • A novela "Da emigración. Notas d'un galego" foi publicada no ano 1936, pouco antes do golpe militar, e viu a luz baixo o prestixioso selo editorial de Nós pois foi dada ao prelo en Compostela no establecemento impresor de Ánxel Casal pouco antes do seu...
  • O 'Estudio sobre emigración' de Eduardo Vincenti foi certamente innovador no contexto intelectual e político no que se produciu, tanto polos obxectivos que perseguía como polas súas características. Elaborou unha pormenorizada guía para orientar ás...
  • O libro de Ramón Castro López 'La emigración en Galicia', publicado por primeira vez na cidade da Coruña no ano 1923 nas prensas do xornal herculino El Noroeste, é un texto que desde a primeira páxina se declara a contracorrente da visión hexemónica,...