Axudas económicas individuais a galegos e galegas residentes no exterior. Exercicio 2023

Listen to this page using ReadSpeaker
1631 lecturas
Información do programa e formularios de solicitude das axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a emigrantes galegos e galegas residentes no estranxeiro que posúan a nacionalidade española e a determinados/as familiares, que se atopen en situación de necesidade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención socio - sanitaria.
Resolución da convocatoria: 
Resolución do 22 de marzo de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa de axudas económicas individuais para persoas residentes no exterior para o ano 2023 (DOG nº 64, do 31 de marzo).
Data de publicación: 
31.03.2023
Estado: 
Procedemento pechado

As persoas destinatarias:

 1. Emigrantes galegos e galegas, os seus fillos e as súas fillas, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galego/a de acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia. A forma de acreditar a dita condición de galego/a sinálase no artigo 14 desta resolución.
 2. Os netos e as netas de emigrantes galegos/as, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galegos/as de acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e acrediten un ano de residencia continuada en Galicia.
 3. No caso de falecemento das persoas indicadas nos puntos 1 e 2, poderán beneficiarse, por unha única vez, das axudas por situación de dependencia ou enfermidade grave da persoa solicitante, o seu cónxuxe viúvo/a, os seus fillos e as súas fillas, a parella de feito ou relación análoga de afectividade, sempre e cando non transcorresen máis de quince meses dende o falecemento e a persoa falecida fose beneficiaria nalgunha das dúas últimas convocatorias.

  Así mesmo, como novidade, este ano previuse que poidan beneficiarse das axudas por situacións de precariedade no seo da unidade familiar, un dos membros desa unidade familiar, que poidan beneficiarse das axudas por situación de precariedade, no seo da unidade familiar, un dos membros desa unidade familiar, a condición de que o falecemento do solicitante prodúzase entre i 2 de maio, día en que finaliza o prazo para a presentación das solicitudes, e as propostas de resolución do órgano instrutor, e esa persoa da súa unidade familiar solicíteo por escrito, dentro deste período, á Secretaría Xeral da Emigración, con indicación expresa de asumir as obrigacións que corresponden aos beneficiarios.
 4. Os fillos, as fillas, os netos e as netas de persoas emigrantes galegas deberán ter a nacionalidade española, cando menos, cun ano de antigüidade á data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Os supostos de axudas:

 • Situación de precariedade na unidade familiar. (artigo 4 da Resolución)
 • Situación de enfermidade grave ou dependencia da persoa solicitante ou outra persoa da unidade familiar (artigo 5.1 da Resolución).
 • Se ten entre 18 e 65 anos e encóntrase incapacitado/a para calquera actividade laboral por invalidez ou enfermidade permanente (artigo 5.2 da Resolución).
 • Se ten máis de 65 anos e padece unha enfermidade crónica e careza de cobertura médica suficiente para o seu tratamento (artigo 5.3 da Resolución).
 • Mulleres maiores de idade e menores incapacitadas que acrediten sufrir violencia de xénero (artigo 6 da Resolución).

O lugar de presentación das solicitudes:

 • Na Arxentina: Delegación da Xunta de Galicia en Bos Aires.
 • No Uruguai: Delegación da Xunta de Galicia en Montevideo.
 • No Brasil: 
  -Peña Galega da Casa de España de Río de Xaneiro.
  -Sociedade Hispano Brasileira de Socorros Mútuos e Instrução en São Paulo.
  -Sociedade de Socorros Mútuos e Beneficente Rosalía de Castro en Santos.
  -Asociación Cultural Hispano-Gallega Caballeros de Santiago en Salvador de Baía.
 • En Cuba: Federación de Sociedades Gallegas na Habana
 • En Venezuela: Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas.
 • Ou na Secretaría Xeral da Emigración (rúa Basquiños, 2 - 15704 Santiago de Compostela) ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

O lugar de contacto e información:

Secretaría Xeral da Emigración. Servizo de Programas Sociais
Teléfonos: 981-54 58 82 – 981 54 72 89 
Correo electrónico: accion.social.emigracion@xunta.gal

FORMULARIO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES: picar aquí para acceder á Sede electrónica

 

Documentación que se achega:

Finalización do prazo de presentación de solicitudes: 
12.05.2023