O Diario Oficial de Galicia publica a convocatoria de “Reencontros na Casa”, que este ano ofrece 215 prazas para galegas e galegos maiores do exterior

 O programa permitirá a galegas e galegos residentes en América con poucos recursos económicos achegarse á súa terra e ás súas familias.

As axudas se empregarán en costear parte da viaxe en avión dos máis de 200 beneficiarias e beneficiarios.

Imaxe de arquivo da chegada ao aeroporto de Vigo de participantes da edición de 2018
Imaxe de arquivo da chegada ao aeroporto de Vigo de participantes da edición de 2018
Listen to this page using ReadSpeaker
Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2019.

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución da Secretaría Xeral da Emigración pola que se regula e convoca o programa ‘Reencontros na Casa’, que pechará o seu prazo de inscrición o vindeiro 15 de abril. A iniciativa, que ten por obxecto ofrecer a posibilidade de achegarse á súa terra e á súa familia aos galegos e galegas residentes nos diferentes países de Latinoamérica con menos recursos económicos, ofrecerá este ano un total de 215 prazas. 

A finalidade deste programa é promover o contacto das persoas galegas residentes no exterior coa súa terra e coas súas familias, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia, a través de achegas que cobren o 60% dos custo da pasaxe entre os seus países de residencia e Santiago de Compostela, agás no caso de Venezuela e Cuba. Nestes dous países, a axuda poderá incrementarse por mor da situación económica e as dificultades para acceder ás divisas necesarias. Este ano, ademais, a petición dos propios usuarios, engádese unha nova categoría de persoas beneficiarias que poden facer fronte ao custo económico do billete, pero que desexan formar parte do programa da Secretaría Xeral da Emigración. 

Ademais de sufragar esta parte do billete, a Administración galega  velará pola saúde das e dos beneficiarios no traslado e organizará coas familias o reencontro. Unha vez en Galicia, son as familias as encargadas da manutención e hospedaxe das e dos participantes na iniciativa. A duración da estadía en Galicia oscila entre os 15 e os 45 días, non podendo prolongarse en ningún caso máis aló do período máximo.

Requisitos para ser persoa beneficiaria
Os requisitos para solicitar unha destas prazas pasan por acreditar ser persoa emigrante galega ou filla de emigrante galega, residir en Latinoamérica, ter máis de 65 anos, ser válido por si mesmo ou mesma, non padecer trastornos psicofísicos que alteren a normal convivencia e estar en condicións de realizar unha viaxe de longa duración, non ter participado nos últimos cinco anos naturais en programas de viaxes da Secretaría Xeral de Emigración, ter familiares de ata cuarto grao de consanguinidade ou afinidade cos que poidan residir durante a súa estadía en Galicia, así como ter ingresos inferiores a tres veces o importe da pensión asistencial española por ancianidade marcada para o país de residencia (cantidade distinta á correspondente en España). Igualmente, poden beneficiarse as e os cónxuxes das e dos emigrantes galegos que cumpran algúns destes requisitos, segundo establece a orde reguladora do programa.

Asignación de prazas por países
A convocatoria deste ano reserva 80 das 215 prazas a residentes na Arxentina, 50 aos de Venezuela, 37 aos de Uruguai, 20 aos de Brasil, 10 aos de Cuba e 18 aos de outros países. Esta asignación lévase a cabo en función do número de persoas galegas residentes en cada país e das necesidades e demandas constatadas nas últimas convocatorias deste programa. Este reparto podería variar en función de razóns económicas ou para completar as prazas que quedaran vacantes en algún país.

1356 lecturas