Aumentan ata 204 as prazas do programa “Reencontros na Casa”, da Secretaría Xeral da Emigración, na súa edición de 2016

A iniciativa forma parte da aposta do Goberno galego por incrementar o investimento en políticas sociais que benefician directamente á cidadanía.  

A convocatoria no DOG adiántase respecto ao pasado ano e podería estar publicada en torno a mediados deste mes de decembro, e o prazo de solicitude rematará no mes de febreiro, de maneira que os beneficiarios e beneficiarias poidan organizar con tempo os seus desprazamentos. 

Foto de arquivo da chegada a Galicia das e dos participantes na edición de 2015 de 'Reencontros na Casa'
Foto de arquivo da chegada a Galicia das e dos participantes na edición de 2015 de 'Reencontros na Casa'
Listen to this page using ReadSpeaker
Santiago de Compostela, 6 de decembro de 2015.

A Secretaría Xeral da Emigración, que dirixe Antonio Rodríguez Miranda, prevé que o Diario Oficial de Galicia publique en torno a mediados deste mes a resolución pola que se regula e convoca o programa ‘Reencontros na Casa’ para residentes no exterior, durante o ano 2016.

Esta iniciativa ten por obxecto ofrecer a posibilidade de achegar á súa terra, e á súa familia, aos galegos e ás galegas residentes nos diferentes países de Iberoamérica. A través deste programa facilítase que estas e estes emigrantes teñan a oportunidade de redescubrir as súas raíces, e ao tempo ponos en contacto coa realidade actual de Galicia, case sempre nos mesmos lugares nos que naceron. Para algunhas e algúns deles, de feito, é o primeiro retorno á súa terra de nacemento, desde que iniciaran a súa nova vida noutros países.

O programa establece a concesión de axudas, polo valor do 60 por cento do custo da pasaxe, entre os seus países de residencia e Santiago de Compostela, agás no caso de “países nos que existan dificultades para acceder ás divisas necesarias para sufragar a parte que debe aboar a persoa beneficiaria, debido a dificultades na política de cambio”. Nestes casos, a Administración galega poderá sufragar ata o 100 % do custo da pasaxe.

O papel da Administración galega, ademais de sufragar a parte correspondente da pasaxe, é o de velar pola súa saúde no traslado, e organizar coas familias o reencontro. Unha vez realizado este, son elas, as familias, as encargadas da manutención e hospedaxe dos beneficiarios e beneficiarias da iniciativa. A duración da estadía en Galicia non pode prolongarse en ningún caso máis aló dos tres meses.
 
Incremento no social
As condicións que se establecen na edición deste ano do programa non varían respecto de anos anteriores, pero si o número de prazas, que aumenta ata as 204. Trátase dunha nova aposta do Goberno galego por incrementar, agora que xa se ten superado o período de incerteza económica, as liñas de actuación social que benefician directamente á cidadanía.

Para se beneficiar do programa, a persoa solicitante debe acreditar ter nacionalidade española e ser emigrante galega ou filla de emigrante galega, residir en Iberoamérica, ter polo menos 65 anos, ser válido por si mesmo, e estar en condicións de realizar unha viaxe de longa duración, non ter participado nos últimos cinco anos naturais en programas de viaxes da Secretaría Xeral de Emigración, ter familiares de ata cuarto grao de consanguinidade ou afinidade con quen poidan residir durante a súa estadía en Galicia, así como ter ingresos inferiores a tres veces o importe da pensión asistencial española por ancianidade marcada para o país de residencia (cantidade distinta á correspondente en España). Igualmente, poden beneficiarse as e os cónxuxes das e dos emigrantes galegos que cumpran algúns destes requisitos, segundo establece a orde reguladora do programa.
 
Un programa solidario
Aínda que as e os participantes deben ter polo menos 65 anos, cómpre subliñar que a media de idade do continxente supera sempre con creces esta cifra, ata acadar decote os 75 e máis. É habitual que cada ano veñan varias e varios participantes que levan décadas sen pisar a Galicia territorial, ou que mesmo non o fixeron desde a súa nenez.

1228 lecturas