Consulta da inscrición no Censo Electoral - Eleccións ao Parlamento de Galicia Xullo 2020

PASO PREVIO: Consulta da Inscrición no Censo Electoral

DO 25 DE MAIO ATA O 1 DE XUÑO

Podes consultar os teus datos censais no Consulado Xeral de España da túa demarcación ou vía telemática na web https://sede.ine.gob.es. En caso de corrección de datos, podes presentar reclamación ao Consulado Xeral ou directamente nas Delegacións Provinciais do Censo Electoral.

Volver a ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA XULLO 2020