3º Paso: Emisión do voto - Eleccións ao Parlamento de Galicia Abril 2020

3º Paso: Emisión do voto

Opción 1: NO CONSULADO

Debes depositar persoalmente o sobre dirixido á Xunta Electoral Provincial correspondente na Oficina Consular de España no estranxeiro na que esteas inscrito/a os días 1, 2 e 3 de ABRIL3º Paso: Emisión do voto

Opción 2: POR CORREO

Debes envíar por correo certificado o sobre correspondente á Oficina Consular de España no estranxeiro na que esteas inscrito/a ata o 01/04/2020

Volver a ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA ABRIL 2020