2º Paso: Envío Documentación Electoral - Eleccións ao Parlamento de Galicia Xullo 2020

2º Paso: Envío Documentación Electoral

DO 16 AO 22 DE XUÑO

As delegacións provinciais da Oficina do Censo Electoral remitirán ao/a elector/a, por correo certificado a documentación

Volver a ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA XULLO 2020