Política de empleo y asuntos sociales

Política de empleo y asuntos sociales

Folleto informativo Política de empleo y asuntos sociales da Unión Europea. A UE contribúe á creación de máis e mellores postos de traballo en toda Europa e propúxose lograr uns niveis sociais dignos para todos os/as seus/súas cidadáns/cidadás, en particular, mediante os 86400 millóns de euros do Fondo Social Europeo. A UE e os seus Estados membros comparten a responsabilidade das políticas de emprego e asuntos sociais. A Comisión Europea, apoiada polo Plan de Investimentos para Europa, converteu o emprego, o crecemento e o investimento nas súas máximas prioridades. Ofrécese tamén para a súa descarga en francés (Emploi et affaires sociales), alemán (Beschäftigung und Soziales) e inglés (Employment and social affairs).

ISBN: 
PDF: ISBN 978-92-79-95211-1 | doi:10.2775/468972 | NA-04-18-796-ES-N
Autor: 
Dirección General de Comunicación - Unión Europea
Ano publicación: 
2020
Idioma: 
Español
Editorial: 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
168 lecturas