Invitación do Secretario Xeral da Emigración aos Actos conmemorativos do V Día da Galicia Exterior