Contratación pública

  • O secretario xeral da Presidencia da Xunta, Manuel Galdo, debullou hoxe no Parlamento de Galicia os orzamentos dos departamentos directamente xestionados polo Presidente Núñez Feijóo, entre eles a Secretaría Xeral da Emigración, que dirixe Antonio...
  • Atópase no perfil do contratante da Secretaría Xeral da Emigración da Xunta de Galicia, segundo o establecido no artigo 53 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se  traspoñen ao ordenamento xurídico español as...