2º Paso: Envío pola Oficina do Censo Electoral da documentación electoral - Eleccións Europeas 2019

2º Paso: Envío pola Oficina do Censo Electoral da documentación electoral

(Do 30 de abril ao 6 de maio)

As delegacións provinciais da Oficina do Censo Electoral remitirán ao/a elector/a, por correo certificado, á dirección da súa inscrición electoral no estranxeiro a documentación electoral xunto cunha folla informativa, que recibirá a través dos servizos de correos do seu país de residencia.

Volver a ELECCIÓNS EUROPEAS 2019