Uw socialezekerheidsrechten in Nederland - Your social security rights in the Netherlands

Uw socialezekerheidsrechten in Nederland - Your social security rights in the Netherlands

Guía en neerlandés e inglés (actualizada a 2021) elaborada pola Dirección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión da Unión Europea sobre os dereitos de seguridade social nos Países Baixos. Contén os seguintes apartados: Familia; Saúde; Incapacidade; Vellez e supervivintes; Asistencia social; Desemprego; Traslado ao estranxeiro; e Residencia principal.

Autor: 
Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie
Ano publicación: 
2021
Idioma: 
Inglés
Editorial: 
Europese Commissie
576 lecturas