Antes de salir de España, EURES recomienda...

Antes de salir de España, EURES recomienda...

Folleto informativo -actualizado a maio de 2020- para os/as interesados/as en traballar en Europa, sexa cal for a duración da estancia. Atópase un resumo dos principais factores a ter en conta antes de saír de España en canto a documentación oficial (DNI, pasaporte, tarxeta sanitaria, permiso de conducir, convalidación de títulos, etc.) e a situacións especiais (inscrición como demandante de emprego, percepción de prestacións ou subsidios por desemprego), así como outras recomendacións útiles (currículo, carta de presentación, conta bancaria, etc.). Ofrécese tamén en inglés (Before you leave Spain, EURES recommends...).

ISBN: 
NIPO PDF: 120-20-001-0
Autor: 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Ano publicación: 
2020
Idioma: 
Español
Editorial: 
Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
425 lecturas