Antes de salir de España, EURES recomienda...

Antes de salir de España, EURES recomienda...

Folleto informativo -actualizado a febreiro de 2019- para os/as interesados/as en traballar en Europa, sexa cal for a duración da estancia. Neste despregable atópase un resumo dos principais factores a ter en conta antes de saír de España en canto a documentación oficial (DNI, pasaporte, tarxeta sanitaria, permiso de conducir,  convalidación de títulos, etc.) e a situacións especiais (inscrición como demandante de emprego, percepción de prestacións ou subsidios por desemprego), así como outras recomendacións útiles (currículo, carta de presentación, conta bancaria, etc.). Para unha mellor lectura en pantalla ou para que poida ser impreso nun papel tipo A4, tamén se ofrece unha folla informativa co mesmo contido.

ISBN: 
NIPO PAPEL: 858-19-044-8
Autor: 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Ano publicación: 
2019
Idioma: 
Español
Editorial: 
Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
388 lecturas