Retorno e inmigración en Galicia (1991-2007) Unha perspectiva demográfica

Estudio sobre a inmigración e o retorno dende a demografía, no que se determinan as características da mobilidade da poboación en Galicia, para realizar esta análise dos distintos elementos que definen os trazos do sistema migratorio e achegarse así á entidade da transformación do sistema

Autor: 
Mº Xosé Rodríguez / MºPilar Freire / Abel Losada
Ano publicación: 
2008
Idioma: 
Galego
Editorial: 
Xunta de Galicia
1202 lecturas