Retornados e inadaptados: el americano gallego, entre mito y realidad (1880-1930)

Retornados e inadaptados: el americano gallego, entre mito y realidad (1880-1930)

Artigo de Xosé Manuel Núñez Seixas publicado na revista de Indias do CSIC. No período de emigración masiva cara a América, os retornados, tamén denominados "americanos" ou "indianos", xogaron un papel importante como introductores de innovacións técnicas e como catalizadores da articulación da sociedade civil nas zonas rurais de Galicia. Este artigo tenta unha aproximación ao tema, preguntándose pola diversidade interna do colectivo de retornados e ensaiando, en virtude da comparación con outros exemplos históricos, unha tipoloxía da axencia social e política dos "americanos" galegos.

ISBN: 
DOI: http://dx.doi.org/10.3989/revindias.1998.i214
Autor: 
Xosé Manuel Núñez Seixas
Ano publicación: 
1998
Idioma: 
Español
Editorial: 
Revista de Indias - CSIC, vol. LVIII, núm. 214
289 lecturas