Reactivate - Targeted mobility scheme

Reactivate - Targeted mobility scheme

Guía (actualizada a maio de 2017) sobre Reactivate, o plan de mobilidade laboral da Unión Europea concibido para axudar ás/aos cidadás/áns maiores de 35 anos a atopar un emprego, bolsa ou oportunidade de aprendizaxe noutro país da UE e para axudar aos/ás empleadores/as a atopar man de obra cualificada. Está dispoñible en inglés, francés e alemán.

ISBN: 
978-92-79-67010-7 - DOI:10.2767/254841 (PDF)
Autor: 
EURES
Ano publicación: 
2017
Idioma: 
Inglés
Editorial: 
Publications Office of the European Union
261 lecturas