Rafael Dieste y Sebastián Martínez-Risco entre Buenos Aires y la Academia Gallega

Rafael Dieste y Sebastián Martínez-Risco entre Buenos Aires y la Academia Gallega

Artigo de Xosé Ramón Freixeiro Mato publicado na revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos da Universidad Complutense de Madrid. A Guerra Civil de 1936 interrompeu o proceso de recuperación da identidade cultural galega e foi no exilio e na emigración americanos onde tal proceso tivo continuidade. Rafael Dieste é un exemplo de intelectual exiliado que traballou pola cultura galega en Bos Aires nas dúas primeiras décadas da posguerra, mentres Sebastián Martínez-Risco viaxará a esa capital nas dúas décadas  seguintes para manter vivo o espírito da galeguidade e para conseguir apoios para a Academia Galega.

ISBN: 
ISSN: 1138-9664 - DOI: https://doi.org/10.5209/MADR.53989
Autor: 
Xosé Ramón Freixeiro Mato
Ano publicación: 
2016
Idioma: 
Español
Editorial: 
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Vol. 19 (2016)
261 lecturas