Protección por desempleo: Desplazamiento al extranjero. Trabajadores extranjeros. 2017

Protección por desempleo: Desplazamiento al extranjero. Trabajadores extranjeros. 2017

Breve guía elaborada polo SEPE -actualizada a setembro de 2017- con información de, por unha parte, as consecuencias da saída ao estranxeiro cando se está a cobrar a prestación por desemprego; e, por outra, sobre os dereitos en materia de protección por desemprego dos/as traballadores/as estranxeiros/as que están a residir en España.

ISBN: 
NIPO PDF: 274-17-018-3
Autor: 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Ano publicación: 
2017
Idioma: 
Español
Editorial: 
Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
850 lecturas