Prestaciones y Subsidios de la Seguridad Social irlandesa

Prestaciones y Subsidios de la Seguridad Social irlandesa

Guía (actualizada a maio de 2019) elaborada pola Consellaría de Traballo, Migracións e Seguridade Social da Embaixada de España, con información sobre prestacións e subsidios na República de Irlanda: prestacións de nivel contributivo (por desemprego, enfermidade, invalidez, accidente de traballo ou enfermidade profesional, maternidade, paternidade, adopción, xubilación, viuvez, orfandade e para o coidado de persoas); de nivel non contributivo (por desemprego, discapacidade, xubilación, viuvez non contributiva, prestación por fillo/a cargo, para o coidado de persoas e axuda para familias monoparentais); cotizacións voluntarias; avaliación de recursos económicos; condición de residencia habitual; etc.

Autor: 
Embajada de España en Irlanda – Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Ano publicación: 
2019
Idioma: 
Español
Editorial: 
Embajada de España en Irlanda – Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
531 lecturas