Preguntas y respuestas: los derechos de los ciudadanos de la EU-27 y del Reino Unido tras el Brexit, según el informe conjunto de los negociadores de la Unión Europea y del Gobierno del Reino Unido

Preguntas y respuestas: los derechos de los ciudadanos de la EU-27 y del Reino Unido tras el Brexit, según el informe conjunto de los negociadores de la Unión Europea y del Gobierno del Reino Unido

No presente documento ofrécese información relativa ao entendemento común alcanzado sobre os dereitos dos/as cidadáns/as da UE-27 e do Reino Unido despois do  Brexit, tal como se establece no informe conxunto dos/as negociadores/as da Unión Europea e do Goberno do Reino Unido sobre os progresos realizados durante a primeira fase das negociacións con arranxo ao Artigo 50 do  TUE. O 15 de decembro de 2017 o Consello Europeo (artigo 50) considerou que se avanzou suficientemente nas negociacións, xa que logo deberá redactarse o acordo de retirada ao que se fai referencia no artigo 50 do Tratado da Unión Europea —que servirá de base para os dereitos dos/as cidadáns/as— atendendo ao informe conxunto e ao resultado das negociacións sobre outras cuestións relacionadas coa separación. O presente documento interpreta o informe conxunto exclusivamente con fins informativos e non debe entenderse como o texto final do acordo de retirada.

Autor: 
Comisión Europea
Ano publicación: 
2017
Idioma: 
Español
Editorial: 
Comisión Europea
619 lecturas