Políticas y prácticas migratorias: los flujos de gallegos y asturianos a Buenos Aires (1840-1860)

Políticas y prácticas migratorias: los flujos de gallegos y asturianos a Buenos Aires (1840-1860)

Artigo de Nadia Andrea de Cristóforis publicado na Revista de Indias do CSICAnaliza as ideas e políticas migratorias españolas e arxentinas vixentes nas décadas centrais do XIX, en relación cos fluxos de galegos/as e asturianos/as que partiron cara a Bos Aires. A partir dun conxunto variado de fontes (informes consulares, expedientes e licenzas de emigración, compendios lexislativos, actas e regulamentos da «Comisión de Inmigración», prensa da época, obras dos/as contemporáneos/as, padróns de habitantes, entre outras) téntase demostrar o peso relativo ou máis ben limitado das políticas mencionadas, na conformación das correntes en cuestión. Estas últimas incrementáronse maioritariamente mercé a mecanismos de traslado non oficiais e utilizaron en moi escasa medida a infraestrutura pública destinada a acoller aos/ás recentemente chegados/as.

ISBN: 
DOI: http://dx.doi.org/10.3989/revindias.2008.004
Autor: 
Nadia Andrea de Cristóforis
Ano publicación: 
2008
Idioma: 
Español
Editorial: 
Revista de Indias - CSIC, Vol 68, Nº 244
421 lecturas