El nuevo Europass. Da un paso más

El nuevo Europass. Da un paso más

Guía, de febreiro de 2021, coas ferramentas e características do novo Europass, como apoia a aprendizaxe continua e que pode facer por ti. Ademais de en español, ofrécese en inglés, The New Europass. Take the next step; alemán, Der Neue Europass. Dein nächster Karriereschritt!; e francés, Le nouvel Europass. Passez à la vitesse supérieure.

ISBN: 
PDF ISBN 978-92-76-28972-2 | doi 10.2767/18542 | KE-02-21-065-ES-N
Autor: 
Unión Europea
Ano publicación: 
2021
Idioma: 
Español
Editorial: 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
432 lecturas